POČET PRÍSTUPOV: 1064652ORGANIZAČNÉ POKYNY KU KONANIU ČS, OK v r. 2020