POČET PRÍSTUPOV: 93434201/09/2020 | OPATRENIA ÚVZ SR
Plné znenie Opatrenia OLP/6849/2020 platného od 1.9.2020 (PDF, 170 kB), ktoré nahrádza Opatrenia OLP/5274/2020 (PDF, 140 kB) platného od 1. júla 2020, ktoré nahrádza Opatrenia OLP/5091/2020 (PDF 134 k...
01/09/2020 | PRÁVNA PORADŇA
Klik SEM
Klik Sem
Klik SEM
Možnosti korešpondenčného hlasovania Hlasovací lístok
Klik SEM
29/06/2020 | V Ý Z V A
02/03/2020 | PORADNE
Klik sem pre vstup do poradní
01/01/2020 | POZVÁNKY 2020
Klik SEM