POČET PRÍSTUPOV: 987820Klik SEM
Klik SEM
23/03/2021 | PORADNE
KLIK SEM PRE VSTUP DO PORADNÍ
Zľavy pre členov, aktualizácia k 22.03.2021
09/11/2020 | ZRUŠENIE TERMÍNOV
05/11/2020 | REGISTER OJ SZZ
http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailzpc.aspx?id=188672&full
https://www.uvzsr.sk/
Klik Sem
29/06/2020 | V Ý Z V A
HESLO JE K DISPOZÍCII  PO PÍSOMNOM VYŽIADANÍ NA SEKRETARIÁTE RV SZZ BRATISLAVA VÝLUČNE LEN PRE FUNKČNÉ ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY A ČLENOV SZZ S VYROVNANÝMI ZÁVÄZKAMI VOČI ZVÄZU.