POČET PRÍSTUPOV:
1 181 94927. ROČNÍK CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIE JABLKO