POČET PRÍSTUPOV: 524884Časopis ZÁHRADKÁR rodinný magazín nielen pre záhradkárov

Časopis ZÁHRADKÁR rodinný magazín nielen pre záhradkárov

Časopis vychádza mesačne, cena 1 výtlačku 1, 79 €

Vydáva spoločnosť: News and Media Holding, a.s.,

Einsteinova 25, 825 01 Bratislava

Slovenská republika

www.newsandmedia.sk

IČO : 47 256 281

Adresa redakcie : Bajkalská 19 B, 832 15   Bratislava 3

web: www.izahradkar.sk

Telef.kontakt : 0915 448 099