POČET PRÍSTUPOV:
1 181 949Organizačná štruktúra

Slovenský zväz záhradkárov  Republikový výbor, občianske združenie

Sídlo: Havlíčkova 1476/34, 817 02 Bratislava - Staré Mesto

IČO     00178152

 

web: www.zvazzahradkarov.sk

 

telefón: 02 /207 071 76, 02/207 071 77, 02/547  710 41

 

e-mail adresy:

[email protected]
[email protected]
[email protected]

 

 

Predseda SZZ RV, o.z. : Ing. Eduard Jakubek

e-mail: [email protected]

 

Tajomník SZZ RV, o.z. : Juraj Korček

 e-mail: [email protected]

 

Úradné hodiny  SZZ RV, o.z. :  pracovné dni: 7.00 – 15.30 hod

 

 Pracovníci :  

Juraj KORČEK,  tajomník SZZ RV, o.z.

p. Eva SENEŠIOVÁ, sekretariát

Ing. Anna SZABÓOVÁ, vedúca organizačného oddelenia

 

 

 

 

 

OKRESNÉ VÝBORY, SÍDLO :
Bratislava  -  vidiek,  Malacky - Pomoravie, Dunajská Streda, Galanta,
Komárno,  Levice,  Nitra, Nové Zámky, Senica, Topoľčany, Trenčín, Nové
Mesto  nad  Váhom,  Trnava,  Piešťany,  Banská  Bystrica, Čadca, Dolný
Kubín,   Liptovský   Mikuláš,   Lučenec,  Martin,  Považská  Bystrica,
Prievidza,  Rimavská  Sobota,  Zvolen,  Žiar  n./Hronom, Žilina, Veľký
Krtíš, Bardejov, Humenné, Košice - vidiek, Michalovce, Poprad, Prešov,
Rožňava,  Spišská  Nová  Ves, Trebišov, Stará Ľubovňa, Svidník, Vranov
nad Topľou, Ružomberok,Partizánske.

MESTSKÉ VÝBORY, SÍDLO :
Bratislava - mesto, Košice - mesto (kompetencie ako okresné výbory).

Základné organizácie so sídlom v mestách a obciach SR.

 

Ako sa k nám dostanete