POČET PRÍSTUPOV:
1 181 949Pomologická výstava ZO Vrútky,2019