POČET PRÍSTUPOV:
1 181 949ÚZEMNÝ GENEREL ZÁHRADKÁRSKYCH A CHATOVÝCH OSÁD HL.M.SR BRATISLAVY

HESLO JE K DISPOZÍCII  PO VYŽIADANÍ NA SEKRETARIÁTE RV SZZ BRATISLAVA
VÝLUČNE LEN PRE FUNKČNÉ ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY A ČLENOV SZZ S VYROVNANÝMI ZÁVÄZKAMI VOČI ZVÄZU.


Dokumenty na stiahnutie