POČET PRÍSTUPOV:
1 181 949Časopis ZÁHRADKÁR rodinný magazín nielen pre záhradkárov

 

Časopis vychádza mesačne

Vydáva spoločnosť: News and Media Holding, a.s.,

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

telefón  : +421 917 438 003

Slovenská republika

www.newsandmedia.sk

IČO : 47 256 281

 

 

 

Adresa redakcie časopisu  ZÁHRADKÁR :

News and Media Holding a.s.

Záhradkár

Bajkalská 19 B - Rosum

832 15   Bratislava 3

web: www.izahradkar.sk

Telefón :  +421 915 448 099