POČET PRÍSTUPOV: 1173023UZNESENIE z 11. zasadania SZZ RV konanom 09.04.2022 v Bratislave