POČET PRÍSTUPOV: 959485USMERNENIE K VYPĹŇANIU IČO NA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ORGANIZAČNÝCH JEDNOTIEK