POČET PRÍSTUPOV: 848964ORGANIZAČNÉ POKYNY KU KONANIU ČS,OK/MK V R.2020