POČET PRÍSTUPOV: 655128VYHLÁSENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE NA ROK 2019