POČET PRÍSTUPOV: 8959989. ROČNÍK VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE MLADÝ ZÁHRADKÁR-VYHODNOTENIE