POČET PRÍSTUPOV: 896000VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE, 9.ROČNÍK, 2016