POČET PRÍSTUPOV: 1077435Vzory testov a poznávania druhov rastlín a tlačivá na odpovede vo vedomostnej súťaži mladý záhradkár