POČET PRÍSTUPOV: 895997Vyhlásenie výtvarnej súťaže na rok 2013