POČET PRÍSTUPOV: 1173023ORGANIZAČNÉ POKYNY KU KONANIU ČS V R.2022