POČET PRÍSTUPOV: 949858OKRESNÁ VÝSTAVA OV SZZ N. ZÁMKY