POČET PRÍSTUPOV: 896581OKRESNÁ VÝSTAVA OV SZZ N. ZÁMKY