POČET PRÍSTUPOV: 611182ODPOVEĎ MINISTRA P a RV Ľ.JAHNÁTKA