POČET PRÍSTUPOV: 1126726REGISTER OJ SZZ (RMNO)

http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailzpc.aspx?id=188672&full