POČET PRÍSTUPOV: 1053947ORGANIZAČNÉ POKYNY KU KONANIU ČS, OK v r. 2020