POČET PRÍSTUPOV: 918624ORGANIZAČNÉ POKYNY KU KONANIU ČS,OK/MK V R.2020