POČET PRÍSTUPOV: 949858USMERNENIE K VYPĹŇANIU IČO NA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ORGANIZAČNÝCH JEDNOTIEK