POČET PRÍSTUPOV: 969710USMERNENIE K VYPĹŇANIU IČO NA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ORGANIZAČNÝCH JEDNOTIEK