POČET PRÍSTUPOV: 918617USMERNENIE K VYPĹŇANIU IČO NA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ORGANIZAČNÝCH JEDNOTIEK