POČET PRÍSTUPOV: 835061ORGANIZAČNÉ POKYNY KU KONANIU ČS,OK/MK V R.2020