POČET PRÍSTUPOV: 766721NOVÉ NOVÉ NOVÉ ATLAS CHORÔB, ŠKODCOV OVOCNÍN A VINIČA.