POČET PRÍSTUPOV: 667287ORGANIZAČNÉ POKYNY NA KONANIE ČS V ROKU 2019