POČET PRÍSTUPOV: 667287VYHLÁSENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE NA ROK 2019