POČET PRÍSTUPOV: 537823ORGANIZAČNÉ POKYNY KU KONANIU ČS 2018