POČET PRÍSTUPOV: 987833ZO SZZ 3-33 Narcis (Žabí majer) na svojej členskej schôdzi 16.3.2017 prijala veľmi konkrétnu úlohu uskutočniť po náročnej zime opravy ciest obopínajúce našu záhradkársku osadu v dĺžke 1300 m,ktorá má ...