POČET PRÍSTUPOV: 89658210/03/2014 | NARIADENIE EÚ
13/11/2013 | PRÁVNA PORADŇA
Zmeny právnych predpisov
HESLO JE K DISPOZÍCII  PO PÍSOMNOM VYŽIADANÍ NA SEKRETARIÁTE RV SZZ BRATISLAVA VÝLUČNE LEN PRE FUNKČNÉ ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY A ČLENOV SZZ S VYROVNANÝMI ZÁVÄZKAMI VOČI ZVÄZU.