POČET PRÍSTUPOV: 84896422/06/2017 | NAŠI PARTNERI
25/02/2017 | PORADNE
Klik sem pre vstup do poradní
09/12/2015 | PREZENTÁCIE SZZ
Prezentácia k 60. výročiu založenia SZZ 60. výročie založenia SZZ - Fotogaléria   Jarné floristické inšpirácie 2016   Prezentácia na X. zjazd SZZ   Smútočné a viano...
09/07/2015 | ADRESY OV, MV SZZ
Okresné, mestské výbory - dokument na na stiahnutie
26/11/2014 | CENNÍK
04/07/2014 | ZDAŇOVANIE TRŽIEB
10/03/2014 | NARIADENIE EÚ
13/11/2013 | PRÁVNA PORADŇA
Zmeny právnych predpisov
HESLO JE K DISPOZÍCII  PO PÍSOMNOM VYŽIADANÍ NA SEKRETARIÁTE RV SZZ BRATISLAVA VÝLUČNE LEN PRE FUNKČNÉ ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY A ČLENOV SZZ S VYROVNANÝMI ZÁVÄZKAMI VOČI ZVÄZU.